Gepubliceerd op:

De Van der Kunbuurt in Amsterdam is door de gemeente aangewezen als gebied waar mogelijk herontwikkeling en verdichting van wonen kan plaatsvinden. De buurt bestaat uit zes woonblokken, gebouwd in 1950. Eén daarvan staat langs de Amstel en een vijftal staan achter het Amstelstation. Op één woning na zijn alle 271 woningen in de buurt in het bezit van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot.

De vroeg-naoorlogse woningen voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitswensen. Ook zoekt Stadgenoot naar mogelijkheden om het woningbezit uit te breiden. Herontwikkeling van dit gebied is voor Stadgenoot dan ook interessant. Voorwaarde van Stadgenoot is wel dat de stem van de bewoners in de Van der Kunbuurt meegewogen wordt in de besluitvorming.

Om de stem van de bewoners te achterhalen, heeft Stadgenoot aan RIGO gevraagd om de wensen en behoeften van de bewoners op het gebied van wonen in beeld te brengen. De bewoners is om hun mening gevraagd: zijn ze voor of tegen sloop en nieuwbouw van hun woning?

De bewoners van het woonblok langs de Amstel stemden massaal tegen. Van de bewoners uit de andere woonblokken die de enquête hadden ingevuld, bleek de helft voor sloop en nieuwbouw. Reden voor Stadgenoot om de sociale huurwoningen langs de Amstel ongemoeid te laten. Voor de rest van de buurt wordt een nieuw toekomstplan opgesteld en zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden.