Gepubliceerd op:

In de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord renoveert woningcorporatie Ymere haar woningen. Na een onderhouds- en verbeterronde in het noordelijke deel van de buurt, staan 1.100 woningen op stapel voor renovatie. Het project bevindt zich in de oriëntatiefase en krijgt stap voor stap vorm.

Woonwensenonderzoek

Een belangrijk onderdeel van de oriëntatiefase is het bewonersonderzoek. Door middel van dit onderzoek wil Ymere inventariseren wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn van de bewoners ten aanzien van hun woning en de buurt. Hoe staan bewoners tegenover de renovatie en het gasloos maken van de bestaande woningen? Hoe kijken ze aan tegen een eventuele verhuizing? Welke overwegingen en zorgen hebben bewoners ten aanzien van mogelijke toekomstplannen? Welke kansen zien zij voor hun woning en de buurt?

Er staat de komende jaren dus veel te gebeuren voor de bewoners van de Van der Pekbuurt. Om het bewonersproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het waardevol een goed beeld te hebben van de behoeften, verwachtingen en wensen van alle bewoners. Ymere heeft daarom aan RIGO gevraagd een woonwensenonderzoek uit te voeren.