Gepubliceerd op:

De Alliantie heeft RIGO gevraagd alle ruim 100 bewoners te vragen wat hun wensen zijn voor de toekomst van de flat. Aan de orde kwamen vragen over de huidige woning, eventuele verhuiswensen en de voorwaarden waaronder verhuizing plaats zou kunnen vinden (ter input voor een sociaal plan). De kennis die met dit onderzoek is opgedaan is input voor zowel de fysieke als de sociale planvorming geweest.