Gepubliceerd op:

De Alliantie signaleerde dat er onder hun medewerkers vele vragen leven rond betaalbaar en passend wonen. In een tweetal bijeenkomsten gingen we in diverse werk- en spelvormen op zoek naar sturingsmogelijkheden voor de medewerkers zelf en de organisatie als geheel.

Zo simuleerden we de woonruimteverdeling door gezamenlijk van vier bestaande woningen de prijs te bepalen en van vier huishoudens te bezien hoeveel huur zij zouden kunnen betalen. Eerst op gevoel en daarna gebaseerd op zaken als het woningwaarderingsstelsel en gegevens over de uitgavenpatronen van huishoudens van het NIBUD. In de confrontatie bleek het nog niet eenvoudig alle huishoudens passend te laten wonen.