Gepubliceerd op:

RIGO heeft de resultaten uit deze inventarisatie afgezet tegen de actuele woningbehoefteramingen en de woningbouwproductie in de afgelopen jaren.

Uit het onderzoek blijkt dat er de komende jaren een versnelling van de bouwproductie nodig is, terwijl de plancapaciteit lager is dan in de achterliggende periode.