Gepubliceerd op:

De rechtspositie van woonbootbewoners is een terugkerend onderwerp van discussie. RIGO deed op verzoek van de Tweede Kamer in 2013 onderzoek naar rechtspositie van woonbootbewoners ten aanzien van de ligplaats. Dat leidde tot het onderzoeksrapport ‘Vaste grond onder de voeten‘. Het rapport bevat vier samenhangende aanbevelingen om de rechtspositie te verbeteren.

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister zijn beleidsreactie gegeven. Voor het eerst erkent de Minister dat wonen op het water gelijkwaardig is aan wonen op land. Dat is, gelet op de voorgeschiedenis, een belangrijke kaderstellende uitspraak. Daarnaast bereidt de Minister ‘op korte termijn’ een wetswijziging voor waarmee huurbescherming voor de huurders van ligplaatsen wordt ingevoerd. Deze huurcontracten vallen straks dus onder het Burgerlijk Wetboek, net als woningen op het land.

De Minister neemt niet alle aanbevelingen over. Zo acht hij het primaat van het gebruik van publiekrecht door overheden en de verplichting ligplaatsen op te nemen in het bestemmingsplan niet noodzakelijk. Lees hier het onderzoeksrapport.