Gepubliceerd op:

De blootselling aan gevaarlijke situaties op het werk is in 2011 gedaald. Werknemers staan gemiddeld aan 4,6 gevaarlijke situaties tegelijk bloot. Bovenaan het lijstje van risicovolle beroepen staan machinebankwerkers, monteurs, instrumentenmakers en reparateurs. Zij hebben jaarlijks gemiddeld te maken met 10,5 gevaarlijke situaties tegelijk. Minder riskante beroepen zijn die van verzekeringsagent, boekhouder en makelaar. Mensen met deze beroepen worden geconfronteerd met gemiddeld 2,5 gevaarlijke situaties tegelijk.RIGO onderzocht samen met het RIVM hoe groot de kans is dat Nederlanders tijdens hun werk een ongeval krijgen. Ten opzichte van 2006 is het aantal uur dat een werknemer jaarlijks werd blootgesteld aan een gevaarlijke situaties in het onderzoeksjaar 2011 met 3,7 procent gedaald. Gevaarlijke situaties zijn bijvoorbeeld werken op hoogte, werken met elektriciteit of machines, de kans op vallende voorwerpen of op confrontatie met agressieve mensen.

Werknemers die aan een groot aantal van deze situaties blootstaan, hebben het meest baat bij een afname van het aantal riskante situaties. Dit heeft meer effect dan het verminderen van het totaal aantal uren waarin zij aan risicovolle situaties blootstaan.Voor het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van SZW werd verricht, is aan 25.000 mensen, representatief voor de werkzame beroepsbevolking, gevraagd of zij in de week voorafgaand aan het onderzoek met gevaarlijke situaties te maken hebben gehad. Door de informatie over blootstelling aan gevaren en letsel en verzuim als gevolg van ongevallen te combineren, was het bovendien mogelijk te duiden binnen welke groep werknemers het grootste deel van de ongevallen met verzuim plaatsvinden. Deze groep beslaat circa 20 procent van de werkzame beroepsbevolking.Meer informatie over het onderzoek is te vinden bij het RIVM.