Gepubliceerd op:

De gemeente Zwolle hanteert richtlijnen bij de bouwprogrammering met betrekking tot prijsklassen, teneinde de stad toegankelijk te houden voor alle inkomensgroepen. De vraag is of de gehanteerde normen nog wel passen bij de huidige markt. Om hierover een weloverwogen oordeel te vellen is RIGO gevraagd om te ondersteunen en te adviseren. Daartoe verrichten we een snelle analyse (Quick Scan) van de woningmarkt.