Gepubliceerd op:

Stadsregio Parkstad Limburg heeft onlangs een Regio Deal gesloten met het Rijk, waarin de Stadsregio Parkstad Limburg samen met het Rijk, de provincie, de zeven Parkstad-gemeenten en andere betrokken partijen gezamenlijk de regionale opgave in de komende jaren zullen gaan oppakken. Eén van de investeringsprogramma’s is de Wijkenaanpak, die gericht is op het verbeteren van de sociaal-fysieke leefbaarheid en als doel heeft om wijken toekomstbestendig te maken.

De ambitie is om de achterstandspositie van een aantal wijken weg te werken en toe te werken naar het Limburgs gemiddelde. Om de beperkte financiële middelen zo efficiënt en effectief mogelijk te benutten is er behoefte aan informatie om te bepalen welke wijken prioriteit krijgen. De profielen die RIGO ontwikkeld heeft is een instrument dat een breed spectrum aan sociale en maatschappelijke indicatoren overzichtelijk en in samenhang presenteert. Voor de gebruiker wordt het snel duidelijk gemaakt hoe het gesteld is met de buurt of wijk en op welke aspecten goed of slecht (t.o.v. referentiegebied) wordt gescoord. Een prioritering van beleidsinspanningen kan hierdoor eenvoudig ondersteund worden met deze informatie.