Gepubliceerd op:

Het woord leefbaarheid komt in het regeerakkoord van Rutte II niet voor. Wat zijn hiervan de consequenties? René Schulenberg en Kees Leidelmeijer zien twee risico’s.De afgelopen weken zijn deze plannen voor de woningmarkt uitgebreid bespiegeld vanuit verschillende delen van de sector. De gevolgen van het regeerakkoord voor de leefbaarheid zijn echter nauwelijks aan bod gekomen. Niet verwonderlijk, aangezien het woord leefbaarheid in de ruim tachtig pagina’s van het regeerakkoord niet voorkomt.René Schulenberg en Kees Leidelmeijer hebben de afgelopen jaren veelvuldig onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Nederland. In dit stuk zetten ze de consequenties van het regeerakkoord voor het leefbaarheidsbeleid uiteen.Conclusie: het rijk lijkt  de bal steeds meer bij gemeenten en corporaties te leggen en doet een beroep op de bewoners zelf. Het is echter de vraag in hoeverre gemeenten en corporaties in het huidige tij hun leefbaarheidsinvesteringen overeind kunnen houden. En we weten uit recentelijk onderzoek dat juist in wijken met grote leefbaarheidsproblemen van de betrokkenheid van bewoners niet te veel verwacht kan worden. Daarnaast dreigen de overeengekomen maatregelen te zorgen voor een verdere concentratie van kansarme huishoudens, wat de leefbaarheid in die gebieden niet ten goede zal komenAl met al zien Schulenberg en Leidelmeijer twee risico’s. Welke dat zijn? Lees het artikel.