Gepubliceerd op:

Het afgelopen half jaar is RIGO voor meerdere onderzoeken aan de slag gegaan met de conjunct meten methode. Het basisidee van deze methode – die veel gebruikt wordt in de marketing – is dat variaties op een totaalpakket worden beoordeeld in plaats van de afzonderlijke kenmerken.

In onderzoeken voor de gemeente Roosendaal, woningcorporatie Intermaris en de ouderenbond ANBO is respondenten gevraagd om meerdere keren een keuze te laten maken tussen twee plaatjes van woningen die op meerdere kenmerken verschillen – zoals bijvoorbeeld het woningtype, de woonlasten en het oppervlakte, maar ook qua type zorg dat geleverd kan worden en wat voor buren er wonen. Doordat de totaalbeelden worden beoordeeld, kan het relatieve belang van elk kenmerk worden berekend.

Geen ideale woning, maar het realistische resultaat van compromissen

De aanpak geeft een realistischer beeld dan traditionele woonwensenonderzoeken aangezien de respondent niet zijn ideale woning creëert door voor elk los kenmerk de gewenste variant te kiezen, maar nu compromissen moet sluiten. Wil ik naar een woning met een gemeenschappelijke tuin/binnenplaats als het woonoppervlak dan iets kleiner is? Doordat ook de woonlasten zijn meegenomen als kenmerk kunnen deze voorkeuren allemaal in geld worden uitgedrukt. Gemeenten, corporaties en andere organisaties kunnen zo gemakkelijk zien hoe elk kenmerk in euro’s wordt gewaardeerd en daar vervolgens in het bouwaanbod opspelen.

Een ander voordeel van de conjunct meten methode ten opzichte van traditionele woonwensenonderzoeken als het WoON is dat het goed kan worden ingezet voor nieuwe, onbekendere woonvormen. Zo was het hofje een woningtype dat in eerder genoemde onderzoeken positief uit de bus kwam. Een andere uitkomst van alle drie de onderzoeken was dat senioren graag een gemeenschappelijke buitenruimte hebben. Dit telt voor zo’n 10% mee in de verhuisgeneigdheid. Alleen de woonlasten en het woningtype tellen zwaarder mee. Naast een ander onderzoek naar woonwensen voor WoningbouwersNL wordt de CM-methode ook toegepast voor een onderzoek naar de gewenste arbeidsvoorwaarden in de zorg. De methode kan echter voor nog veel meer onderzoeken worden gebruikt.