Gepubliceerd op:

Het onderzoek werd indertijd verricht door Johan Conijn, met medewerking van Arjen Zandstra. Het betreffende onderzoekrapport kunt u hieronder downloaden.

Rapportage woningcorporaties: taakafbakening en sturing

In 2009 is ook een onderzoek voor het ministerie van VROM verricht om de toekomstige ontwikkelingen voor woningcorporaties te schetsen. Dit boek is uitverkocht.