Gepubliceerd op:

In twee dagen praten wij de gemeenten bij en gaven we hen een inkijk in de financiële kant van de woningcorporatie. Dag 1 bestond uit een algemene inleiding. Allereerst gingen we in op de financiële sturing door de corporatie en de afwegingen die corporaties hierin maken. Vervolgens kwamen meer technische onderwerpen aan de orde als de balans, kasstromen, rendementen, de verschillende waarderingsmethoden voor het vastgoed en de en de manier waarop corporaties hierop sturen. Daarna verschoven we de aandacht naar de geldende criteria voor de financiële positie van de woningcorporaties, de Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) en het toezicht op woningcorporaties, borgstelsel- en achtervangsysteem.

Deze thema’s vormden de aanzet voor de tweede cursusdag, waarin we de verdieping opzochten. We behandelden hierin de beleidswaarde meer in detail en gingen nader in op rendementssturing. Ook keken we naar de zeggingskracht van alle beschikbare (financiële) informatie voor de gemeente. Wat kan je ermee in de contacten met de corporatie en in het maken van prestatieafspraken bijvoorbeeld? Met behulp van de Transparantietool, gaven we de gemeenten inzicht in de impact van beleidswijzigingen aan corporatie zijde.