Gepubliceerd op:

Voor de achtste keer verzorgt RIGO samen met de TU Delft de inhoud van de tweedaagse cursus Trends in de woonruimteverdeling. De cursus is bedoeld voor professionals die meer willen weten over de theorie en praktijk van het bemiddelen van woonruimte in tijden van oplopende schaarste.

Inhoud

De afgelopen jaren is de druk op de sociale huursector verder toegenomen. Steeds meer woningzoekenden, waaronder ook kwetsbare groepen, doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen:

  • Hoe zorgen we ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden?
  • Wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming te stimuleren?
  • Hoe vinden we de juiste balans tussen passend toewijzen en het borgen van de leefbaarheid?

In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. Dat begint met verstand van zaken en een heldere kijk op de veranderende buitenwereld, gevolgd door een stevige discussie over doelen, uitgangspunten, keuzes en dilemma’s binnen de woonruimteverdeling. We gaan actief aan de slag met de uitdagingen uit je eigen praktijk middels thuisopdracht en reflectie op praktijksituaties.

De cursusleiding is in handen van Thierry Wever (RIGO) en André Ouwehand (TU Delft Bouwkunde / Management of the Built Environment).

Praktische zaken

De volgende tweedaagse cursus vindt plaats op 19 en 20 maart 2024 in Amersfoort Er is plaats voor maximaal twintig deelnemers. De organisatie wordt verzorgd door PAO Techniek en Management. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op hun website.