Gepubliceerd op:

Het Dashboard Woonruimteverdeling geeft de gemeente inzicht in de sociale huursector vanaf 2015. Indicatoren die het functioneren van de sociale huurmarkt beschrijven, zoals inschrijftijd, zoektijd en slaagkans, zijn voor verschillende doelgroepen in beeld gebracht. RIGO actualiseert het dashboard met de meest recente gegevens.