Gepubliceerd op:

Voor de gemeente Almere heeft RIGO in 2020 een Dashboard Woonruimteverdeling opgesteld. Het Dashboard Woonruimteverdeling geeft de gemeente inzicht in de sociale huursector vanaf 2015. Indicatoren die het functioneren van de sociale huurmarkt beschrijven, zoals inschrijftijd, zoektijd en slaagkansen, zijn voor verschillende doelgroepen in beeld gebracht. RIGO heeft het dashboard geactualiseerd met de meest recente gegevens.