Gepubliceerd op:

In opdracht van DG Wonen zijn de determinanten van het gebruik van huurtoeslag geanalyseerd, op basis van WoON 2006. Tevens is op basis van literatuuronderzoek het gebruik van de huurtoeslag en de beleidsontwikkeling van het instrument geanalyseerd.

Hoofdvraag was of huurtoeslag een inkomenspolitiek- of volkshuisvestingsinstrument is. Dat het inkomenspolitieke gevolgen heeft, is op voorhand wel duidelijk. Uit de analyse wordt duidelijk dat de positionering vooral volkshuisvestelijk was. Daarnaast wordt duidelijk dat de voordelen van het feit dat de huurtoeslag tegelijk een voorliggende voorziening voor de sociale zekerheid was, te veel buiten beschouwing zijn gebleven.