Gepubliceerd op:

Reeds in 1997 verrichte RIGO een literatuurstudie naar de relatie tussen de bevolkingssamenstelling en het wel en wee van woonwijken. In de studie worden drie invalshoeken onderscheiden, die in de praktijk nogal eens door elkaar heel lopen en aanleiding geven tot misverstanden en ‘langs en elkaar heen’ discussies. Veel van de in 1997 verkregen inzichten zijn nog altijd actueel.