Gepubliceerd op:

Om de lage en middeninkomens in de toekomst goed te kunnen huisvesten, heeft Woonstichting Leystromen RIGO gevraagd inzicht te bieden in de (toekomstige) benodigde omvang van de kernvoorraad in haar werkgebied. Voor het beantwoorden van deze vraag heeft RIGO de omvang, samenstelling, woonsituatie en ontwikkeling van de lage, midden en hogere inkomens geraamd en via enkele scenario’s de consequenties voor de benodigde omvang van de kernvoorraad in beeld gebracht.