Gepubliceerd op:

In het voorjaar van 2019 heeft RIGO voor de negende keer een enquête uitgezet onder de bewoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
De leefbaarheidsmonitor gaat in op vier leefbaarheidsthema’s: de fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. Voor alle onderliggende leefbaarheidsaspecten is per wijk en voor de gemeente als geheel de beoordeling van de bewoners in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken naar de verschillen tussen de cijfers op wijkniveau en het gemeentelijk gemiddelde.
Daarnaast zijn de resultaten van 2019 vergeleken met de resultaten van de voorgaande meting.

De inwoners van Pijnacker-Nootdorp beoordelen de leefbaarheid van hun woonomgeving gemiddeld een 7,9.
De scores voor de fysieke en sociale woonomgeving zijn hetzelfde als in 2017, toen de hoogste scores van alle metingen zijn behaald. De bewoners ervaren iets meer overlast van anderen in de woonomgeving en van het verkeer en vervuiling. Het veiligheidsgevoel is daarentegen weer licht gestegen, net als in 2013 en 2015.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente op het gebied van veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook het beheer van de woonomgeving, gebiedsgerichte projecten en de wijkgerichte aanpak.