Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Ymere legt al enkele jaren door middel van ‘cockpitsturing’ de verbinding tussen de ondernemingsstrategie en het operationele niveau. Het gaat om een procesmodel, waarbij in overleg gekomen wordt tot een strategie op wijkniveau. Ymere bepaalt deze strategie op basis van vastgoedstrategie en financiële afwegingen, maar ook het maatschappelijk belang weegt zwaar. Om deze reden heeft Ymere RIGO gevraagd de maatschappelijke opgave met ons diagnose-instrument in beeld te brengen en de website te actualiseren.