Gepubliceerd op:

Door Wouter Schepers

Het rapport Veerkracht in het corporatiebezit – en de update daarvan – agendeerde voor het eerst stevig wat men op ‘de straat’ al wist: er zijn zorgen over de leefbaarheid in een aantal buurten in Nederland. De overlast in buurten met veel corporatiebezit neemt toe en er is een aantoonbare relatie met de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (lage economische status, gezondheidsproblemen, en vaak beide). De rapportages over het thema zijn overigens een stuk genuanceerder dan wat je in de media meestal terugleest. Lang niet iedereen uit een kwetsbare doelgroep zorgt voor problemen, en de oorzaak van ervaren leefbaarheidsproblemen is vaak complexer dan “dat komt door instroom en passend toewijzen”.

Op het seminar Leefbaarheid, wat doet de corporatie? sprak ik onlangs over de rol van corporaties bij deze problematiek. Allereerst over de rol van corporaties zelf: deze kan wat mij betreft niet groot genoeg zijn. De hersenkronkel dat ‘terug naar de kerntaak’ – populair geraakt na de parlementaire enquête en de nieuwe Woningwet – betekent dat corporaties geen voorname rol op het gebied van leefbaarheid zouden moeten of mogen hebben, mag wat mij betreft de prullenbak in. Liever vandaag nog, dan morgen.

De hersenkronkel dat ’terug naar de kerntaak’ betekent dat corporaties geen voorname rol op het gebied van leefbaarheid zouden moeten of mogen hebben, mag wat mij betreft de prullenbak in.

Het is een volstrekte ontkenning van waar corporaties ooit voor zijn opgericht. In buurten waar gemeenten hun rol nog aan het (her)uitvinden zijn en welzijnspartijen iedere zoveel jaar na een nieuwe aanbesteding worden vervangen, zijn corporaties al meer dan honderd jaar de constante factor. Juist zij kunnen het zo benodigde maatwerk leveren om leefbaarheidsproblemen in de buurt te lijf te gaan. Via vastgoedbeleid, via toewijzingsbeleid, via diverse andere instrumenten, maar vooral: door er te zijn.

Meer weten?

Beluister hier het interview dat De Corporatiestrateeg met Wouter hield over het rapport Veerkracht in het corporatiebezit.