Gepubliceerd op:

De sociale huurwoningen in Velsen worden verdeeld via Wonen in Velsen. Onder begeleiding van RIGO hebben de Velsense corporaties en de gemeente het optie- en winkelmodel uit 2003 geëvalueerd. De corporaties en gemeente vroegen zich af in hoeverre hetmodel nog voldoet aan de oorspronkelijke doelstellingen en of deze doelstellingen nog wel actueel zijn.Naar aanleiding van de herijking hebben de bestuurders in de zomer van 2012 onder andere besloten over te stappen op een aanbodmodel met de mogeiljkheid van het verloten van woningen.