Gepubliceerd op:

De momenteel geldende Europese (veiligheids-)eisen voor liften zijn vastgelegd in de Richtlijn Liften. De ingangsdatum van de Richtlijn liften was 1 juli 1997.

RIGO is door de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) gevraagd een risicoanalyse te maken van personenliften. Het gaat er hierbij om een onderzoek uit te voeren naar de ongevallen en gebruiksintensiteit bij personenliften, uitgesplitst naar het type lift. Hierbij moet een antwoord op de vraag worden gegeven of liften na de invoering van de richtlijn over veiligheid veiliger zijn geworden dan ze voor die datum waren.