Gepubliceerd op:

De gedeelde visie wordt gebruikt als input voor het prestatiebod van de corporatie en daaropvolgend prestatieafspraken en het scheidingsvoorstel dat de Key eind 2015 moet maken als gevolg van de komst van de Woningwet 2015 en de noodzakelijke scheiding tussen DAEB en niet-DAEB.