Gepubliceerd op:

In eerder onderzoek is vastgesteld dat specifieke ontwikkelingen in wijken de kans op het optreden van een ‘vervalspiraal’ in die wijken vergroten. In dit onderzoek is dat verder uitgewerkt.

In het bijzonder voor de omslagzone ‘early warning’ geldt dat de wijken die zich op enig moment in die zone bevonden zich nadien minder goed hebben ontwikkeld. De verschillen tussen wijken zijn echter groot. Hierbij spelen verschillende versterkende en dempende factoren een rol. Ook daar wordt verder op ingegaan in het onderzoek.