Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeenten Uden en Meierijstad alsmede van de aldaar werkzame woningcorporaties verrichtte RIGO een verkenning naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in beide gemeenten, met als horizon het jaar 2040. Hierbij is ingezoomd tot op kernniveau (vier kernen in Meierijstad, drie in Uden). In twee beschouwende notities zijn de uitkomsten van een duiding voorzien. Dit leverde een aantal dilemma’s op tussen trends en ambities en tussen kansen op korte termijn en risico’s op langere termijn..