Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeenten Uden en Meierijstad en de aldaar werkzame woningcorporaties verrichtte RIGO onderzoek naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in beide gemeenten, kwantitatief en kwalitatief. Horizon daarbij was het jaar 2030, met een doorkijk naar 2040. Ook de behoefte aan zorg werd onderzocht. Omdat de toekomst onzeker is, is gebruik gemaakt van meerdere scenario’s.