Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeenten Uden en Meierijstad en de aldaar werkzame woningcorporaties verricht RIGO onderzoek naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in beide gemeenten, kwantitatief en kwalitatief. Horizon daarbij is het jaar 2030, met een doorkijk naar 2040. Ook de behoefte aan zorg wordt onderzocht. Omdat de toekomst onzeker is, wordt gerekend met meerdere scenario’s.