Gepubliceerd op:

Besproken thema’s zijn bevolkingsontwikkelingen, de omvang van doelgroepen, vraagaanbodverhoudingen, de behoefte aan sociale huurwoningen, betaalbaarheid, extramuralisering en de aantrekkelijkheid van woongebieden.