Gepubliceerd op:

In april 2013 zijn de resultaten beschikbaar gekomen van het Woononderzoek Nederland, kortweg WoON 2012. De gemeente Amstelveen heeft aan dit onderzoek deelgenomen door middel van een uitgebreide steekproef waarmee een brede analyse mogelijk is van de Amstelveense woningmarkt.

De gemeente Amstelveen wil de resultaten van het WoON 2012 benutten om het beleid te actualiseren. Zitten we nog op de juiste koers? En welke inzichten biedt het onderzoek voor het bouwprogramma op de Noorderlegmeerpolder? Ook is behoefte aan inzicht in de consequenties van de extramuralisering voor de behoefte aan beschermde woonvormen. Voor het gewenste inzicht op dit terrein zijn naast het WoON 2012 aanvullende bronnen gebruikt, zoals het CBS en het CIZ.