Gepubliceerd op:

In opdracht van Wonen Zuid voerde RIGO een grootschalig woningmarktonderzoek uit in het werkgebied van deze corporatie. De verkregen inzichten dienen als basis voor het strategisch voorraadbeleid in de komende jaren.