Gepubliceerd op:

De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt als onderlegger bij de herijking van de portefeuillestrategie van l’escaut woonservice.