Gepubliceerd op:

Pijnacker-Nootdorp is een snel groeiende gemeente in een groeiende regio. Tot het jaar 2025 staan nog ruim drieduizend extra woningen in de planning, op een totaal van bijna 20.000 in 2015. Voor een goed onderbouwde invulling van dit programma is inzicht nodig in de woningbehoefte. Deze rapportage heeft als belangrijkste doel om dit inzicht te verschaffen. In het bijzonder de behoefte aan sociale huur- en koopwoningen is een punt van aandacht.

Bron van analyse is het Woononderzoek Nederland (WoON) 2015. Pijnacker-Nootdorp heeft hierin deelgenomen met een extra grote steekproef. Het WoON bevat een schat aan gegevens, die deels ook in andere rapporten aan de orde komen. Voor dit doel is ook een toekomstverkenning verricht. Het WoON-databestand is hiertoe gecombineerd met een demografische prognose. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) komen de diverse componenten samen en wordt afgerond met een indicatief programma voor de komende tien jaar.