Gepubliceerd op:

De WoonZorgwijzer is ontwikkeld om de beleidsvorming omtrent wonen met zorg op lokaal niveau te faciliteren. De WoonZorgwijzer brengt op een laag schaalniveau in beeld hoeveel personen met bepaalde aandoeningen/problematiek te maken hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk leiden bij het zelfstandig wonen. De gedetailleerde uitsplitsing in zorggroepen in combinatie met het lage geografisch schaalniveau maken de WoonZorgwijzer tot een unieke toevoeging aan het bestaande instrumentarium. Het ontwerp van de WoonZorgwijzer is in 2016 door RIGO/ Stichting In Fact opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In 2017 is in de Provincie Zuid-Holland in het kader van het programma ‘Provinciale parels wonen met zorg’ in Hoekse Waard, Delft en Rotterdam geëxperimenteerd met de toepassing van het instrument in de lokale praktijk. Platform31 verzorgde hierbij de procesbegeleiding, wij leverden onderzoeksmatige ondersteuning en input vanuit de WoonZorgwijzer.

Van Zuid-Holland naar Nederland…

De positieve ervaringen met de WoonZorgwijzer zijn voor Provincie Zuid-Holland reden geweest de WoonZorgwijzer voor de gehele provincie beschikbaar te stellen. Platform 31, Stichting In Fact en RIGO streven ernaar de WoonZorgwijzer in de toekomst voor alle gemeenten in Nederland via een open source onlineapplicatie beschikbaar te stellen.