Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente Zaanstad en de Zaanse woningcorporaties heeft RIGO een analyse gemaakt van de Zaanse woningmarkt. De analyse schetst een breed beeld van de woonsituatie en ontwikkelingen daarin. Belangrijkste bron in het periodieke onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Tevens is een raming gemaakt van de additionele woningbehoefte in de gemeente tot het jaar 2030.