Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente Zaanstad en van de in Zaanstad werkzame woningcorporaties zal RIGO een analyse maken van de Zaanse woningmarkt. Centrale bron daarin is het tweejaarlijkse regionale onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA), dat ook onder bewoners van Zaanstad is uitgevoerd. We brengen de actuele situatie in beeld, kijken naar trends en maken een raming voor de ontwikkeling van de woningbehoefte tot het jaar 2030.