Gepubliceerd op:

De gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris maken bij de onderbouwing van het woonbeleid al jaren gebruik van woningbehoefteramingen van RIGO.  Het rapport bevat een beknopte actualisatie van de woningbehoefteramingen die RIGO in 2015 heeft opgesteld voor gemeente Hoorn en Intermaris.

De woningbehoefteberaming

De behoefteraming is gebaseerd op de meest actuele inzichten inzake de demografische ontwikkelingen in Hoorn. Er wordt standaard gewerkt met scenario’s, om recht te doen aan de onzekerheden in de toekomst. In 2017 werden Gemeente Hoorn en Intermaris enigszins verrast door de uitkomsten van de nieuwe provinciale prognose. Vandaar dat bij de reeds voorgenomen actualisatie van de woningbehoefteramingen, door RIGO wat breder is gekeken naar de achtergronden en opzet van de prognoses. Provincie Noord-Holland heeft daarbij medewerking verleend. In het onderzoek is tevens specifiek stilgestaan bij de positie van middeninkomens en de huisvesting van vergunninghouders.