Gepubliceerd op:

Het gaat om natuurlijke demografische ontwikkelingen (geboorte en sterfte), verhuizingen van en naar andere gemeenten en het buitenland en huishoudensvorming. RIGO heeft onderzocht hoe deze componenten zich in het verleden hebben ontwikkeld, en wat voor de toekomst de aannamen zijn in verschillende prognosemodellen. Hierbij is ook het regionale perspectief betrokken. Uitkomst van het onderzoek is een realistische bandbreedte voor de toekomst wat betreft de ontwikkeling van het aantal huishoudens in de gemeente Epe.