Gepubliceerd op:

De gemeente Den Haag wil met corporaties en marktpartijen zeker tienduizend woningen toevoegen in ZuidWest. Nieuwe instroom en het bieden van perspectief aan bewoners uit ZuidWest geeft kansen voor (oude, nieuwe, andere) voorzieningen in het gebied. RIGO zoekt uit hoe de regionale woningbouwbehoefte voor de middellange (tot 2030) en lange termijn (tot 2040) zich verhoudt tot die plannen. Is er vraag naar nieuwbouw, hoe is dat in ZuidWest, hoe groot is die vraag dan en hoe is deze gedifferentieerd. Naast deze woningbehoefteanalyse onderzoekt RIGO ook het profiel van potentiële bewoners van de nieuwbouw.