Expert meeting in Berlijn

Op 13 juni vond in Berlijn een expert meeting plaats onder de titel „Mangel fair verwalten? Wohnraumversorgung von Migrantinnen und Migranten“. Op initiatief van vhw – de Duitse tegenhanger van Platform31 – kwamen gemeenten, verhuurders, huurdersondersteuners en wetenschappers bij elkaar om te praten over de manier waarop de woonruimteverdeling in Duitsland geregeld is. Daarbij was RIGO uitgenodigd om uitleg te geven over de woonruimteverdeling in Nederland.

In Duitsland bestaan geen regionale verdeelsystemen met objectieve criteria, zoals in Nederland. Verhuurders bepalen grotendeels zelf aan wie zij hun woningen toewijzen. Volgens een onderzoek, dat werd gepresenteerd door Heike Hanhörster van het Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, biedt dit veel ruimte voor discriminatie. Verhuurders kiezen er bijvoorbeeld soms voor om een sociale huurwoning niet aan iemand met een migratieachtergrond te verhuren, om conflicten met andere huurders te voorkomen.

De manier waarop de woonruimteverdeling door corporaties in Nederland georganiseerd is, biedt relatief weinig ruimte voor discriminatie en kan als inspiratie dienen voor veranderingen in Duitsland. Toch is bij ons de laatste jaren ook een trend waarneembaar om meer te willen sturen op leefbaarheid via de woonruimteverdeling (bijvoorbeeld via de ‘Rotterdamwet’) en meer woningen direct te bemiddelen (bijvoorbeeld aan urgenten). Dit kan ten koste gaan van de transparantie en meer ruimte bieden voor (indirecte) vormen van discriminatie. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat corporaties zich bewust zijn van dit risico en daar intern voldoende aandacht aan schenken.