Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft RIGO onderzoek gedaan naar discriminatie in de particuliere huursector. Het onderzoek was specifiek gericht op discriminatie op basis van migratieachtergrond en seksuele geaardheid. Net als bij ons eerdere onderzoek in Amsterdam hebben we gebruikgemaakt van praktijktesten door mystery guests.

In de eerste plaats zijn verhuurmakelaars telefonisch benaderd door mystery guests, in de rol van woningeigenaren die hun woning willen laten verhuren. Daarbij is hen gevraagd of zij bereid zouden zijn om kandidaten met een migratieachtergrond of kandidaten met een niet-heteroseksuele geaardheid te weren bij de selectie van nieuwe huurders. Meer dan de helft bleek hiertoe bereid. De mystery calls zijn uitgevoerd door de Onderzoekfabriek.

Uit de mystery calls blijkt dat meer dan de helft van de verhuurmakelaars in Den Haag bereid is om te discrimineren

In het tweede deel van het onderzoek hebben we fictieve woningzoekenden laten reageren op geadverteerde woningen, met de vraag of de woning nog beschikbaar was. Uit deze praktijktesten blijkt dat woningzoekenden met een migratieachtergrond bij dezelfde woning vaker een negatieve reactie krijgen dan woningzoekenden met een Nederlandse naam. Ook maken homoseksuele stellen minder kans op een positief antwoord dan heteroseksuele stellen.

In een brief aan de gemeenteraad heeft de gemeente Den Haag verschillende acties aangekondigd om discriminatie op de Haagse woningmarkt tegen te gaan.

Pilot goed verhuurderschap

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de Haagse pilot van het landelijke traject over goed verhuurderschap van het ministerie van BZK. Met de Haagse pilot wil de gemeente de rol van de huurteams bij handhaving versterken, werken aan de informatiepositie van huurders en verhuurders en aandacht geven aan hoge huren als symptoom van malafide verhuurderschap. Naast dit onderzoek heeft RIGO binnen de pilot nog een ander onderzoek uitgevoerd, naar drijfveren van particuliere verhuurders.