Gepubliceerd op:

De provincie Zuid-Holland streeft naar ‘een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet’. Daarvoor is cruciaal dat mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, ook bij het zoeken naar een woning. Daarom heeft de provincie RIGO de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar discriminatie op de woningmarkt in Zuid-Holland.

In het onderzoek worden per sector van de woningmarkt de risico’s op discriminatie in kaart gebracht. Hierbij maken we gebruik van literatuur, interviews met deskundigen en groepsgesprekken met aanbieders op de woningmarkt. Daarnaast vindt onder meer een survey plaats onder huishoudens die de afgelopen jaren een woning hebben gezocht, om te onderzoeken of zij daarbij discriminatie hebben ervaren.