Gepubliceerd op:

Peter gaat in zijn artikel in op de voorwaarden voor succes in de verevening van opgaven en middelen in de corporatiesector. De geponeerde stelling is dat de regio het belangrijkste speelveld voor verevening is. Daarnaast vergt verevening een inhoudelijk kader in de vorm van de regionale woonvisie én voldoende interventiemogelijkheden van provincie of rijk.

Lees hier de volledige paperbundel naar aanleiding van de discussiedagen.