Gepubliceerd op:

Het maatregelenpakket dient verschillende doelen: ruim wonende huishoudens helpen iets passenders te vinden, sociale huurders de kans bieden door te stromen naar de koop of vrijesectorhuur, en jonge woningzoekenden een betere kans bieden. Doorstroming moet leiden tot langere verhuisketens, zodat uiteindelijk iedereen profiteert.

155 verhuizingen en meer

Het streven om 100 verhuizingen in één jaar te realiseren is met 155 ruimschoots gehaald. De meeste verhuizingen zijn gerealiseerd met de maatregelen gericht op ruim wonende sociale huurders, vooral ouderen. De combinatie van een wooncoach die helpt en adviseert, voorrang op kleinere woningen (Van Groot naar Beter), een verhuiskostenvergoeding en woonlastengewenning heeft tot 75 verhuizingen geleid. Die verhuizingen leiden tot extra lange verhuisketens. Daardoor konden naast deze 75 verhuizingen nóg ruim 100 huishoudens een stap in Amersfoort maken – zonder één woning bij te bouwen.

Elke huurder die doorstroomt is winst.

Wooncoach in koop en vrijesectorhuur

Nieuw en interessant is dat wooncoaches ook zijn ingezet in de koop en vrijesectorhuur. Daar wonen minstens zoveel senioren ruim die de gemeente ook wil helpen en stimuleren. Hoewel dit nog tot weinig daadwerkelijke verhuizingen leidt stelt RIGO voor om de mogelijkheden verder te verkennen. Het is immers nog onontgonnen terrein, de doelgroep is omvangrijk en de meerwaarde voor de woningmarkt is daarmee in potentie groot.

Voorrang bij koop, vrijesectorhuur en nieuwbouw

De corporaties bieden doorstromende sociale huurders voorrang in hun koop- en vrijesectorhuurwoningen en bij nieuwbouw ook in de sociale huur. Voor de meeste doorstromers was de voorrang niet doorslaggevend omdat ze al van plan waren om te verhuizen. Toch adviseren we deze maatregel te behouden. Elke huurder die doorstroomt is winst. Bovendien denken we dat er potentie ligt in het wijzen van huurders op de kansen om door te stromen die ze nu misschien nog niet zien.

Effect vs. inzet van verschillende doorstroommaatregelen