Gepubliceerd op:

De focus (in de tijd) van de beleidsdoorlichting ligt op de periode na het verschijnen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de daarmee gepaard gaande verandering in de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden. Dit onderzoek vond plaats in het kader artikel 2.2 van de begroting voor Wonen en Rijksdiensten.

Het onderzoek is eind 2016 door Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aangeboden aan de tweede kamer. Daarnaast heeft een onafhankelijk deskundige een (positief) oordeel over het rapport gegeven aan de kamer.