Gepubliceerd op:

In 2011 heeft RIGO de evaluatie van het buurtbeheer in Uithoorn uitgevoerd. De waardering voor het buurtbeheer is groot. In 2012 begeleidt RIGO bewoners en professionals bij de door ontwikkeling van deze manier van werken. Belangrijke vraagstukken hierbij komen voort uit actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarbij bewoners meer ruimte én verantwoordelijkheid krijgen om zelf voor een prettige sociale en fysieke leefomgeving te zorgen.