Gepubliceerd op:

De gemeente Amersfoort en woningcorporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal hebben een breed pakket met elf maatregelen gepresenteerd dat doorstroming op de huur- en koopmarkt moet bevorderen. Zo zetten de corporaties en de gemeente wooncoaches in in de sociale huur, vrijesectorhuur en koop, krijgen kleine huishoudens in een grote woning voorrang bij het doorstromen naar een kleinere woning, en wordt een verhuispremie en woonlastengewenning ingezet. Ook het jongerencontract en de starterslening zijn onderdeel van het pakket, om de beschikbaarheid te vergroten.

RIGO monitort en evalueert gedurende 2021 de maatregelen in een aantal stappen. We kijken naar de volgende onderdelen:

  • Output: hoeveel verhuizingen leveren de maatregelen op?
  • Outcome: hoeveel verhuizingen kunnen we plausibel toeschrijven aan de maatregelen? En wat is daarvan het te verwachten effect op de verhuisketen?
  • Mechanisme: waarom werken de maatregelen beter of minder goed? En wat zou er beter of slimmer kunnen?
  • Input: hoeveel tijd en geld wordt er in de maatregelen gestopt? En hoe verhoudt dat zich tot de resultaten aan het eind van het jaar?

In oktober leveren we de eerste monitor op: wat zijn de resultaten tot nu toe en waar kunnen we bijsturen? Aan het eind van 2021 maken we de balans op, zodat de gemeente en de corporaties kunnen bepalen met welke maatregelen ze verder willen en op welke manier het pakket effectiever zou kunnen zijn.