Gepubliceerd op:

De gemeente Eemnes en woningcorporatie de Alliantie zetten samen in op doorstroming. Daarom is begin 2022 een pilot met een pakket maatregelen gelanceerd om die doorstroming op gang te brengen.

Het pakket bestaat uit 4 maatregelen die nauw met elkaar samenhangen:
1. Van Groot naar Beter, met voorrang voor ruimwonende huurders op kleine woningen;
2. Een wooncoach die huurders van 65 jaar of ouder helpt en adviseert;
3. Woonlastengewenning bij verhuizing naar een substantieel duurdere woning;
4. Verhuiskostenvergoeding.

De Alliantie en de gemeente willen het pakket monitoren en evalueren, RIGO ondersteunt daarbij. Het is immers een pilot en de vraag is dus of de maatregelen de beoogde doorstroming opleveren. Levert het verhuizingen op die anders niet (of pas veel later) zouden hebben plaatsgevonden? Wat doet dat voor de verhuisketens in Eemnes? En staat de opbrengst in verhouding tot de energie die er wordt ingestopt? Op basis van de uitkomsten wordt besloten over het vervolg.