Gepubliceerd op:

Met de schaalsprong heeft de gemeente Zoetermeer de ambitie uitgesproken om in de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen te realiseren en op zoek te gaan naar ruimte voor nog eens 16.000 woningen. Naast het toevoegen van woningen gaat het vooral om stadsontwikkeling in de volle breedte. Duurzaamheid is hierin een belangrijke ambitie.

Aanleiding voor het onderzoek is de discrepantie die er bestaat tussen de grote ambitie van de gemeente Zoetermeer en de benchmarkresultaten die er zijn op het gebied van duurzaamheid. Met het onderzoek wilde de RKC – indachtig haar missie – de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol. Het onderzoek moest de Zoetermeerse raad bovendien handvatten geven om een succes te maken van de ambitie om gebiedsontwikkeling duurzaam vorm te geven.