Gepubliceerd op:

In 2016 heeft RIGO in opdracht van de gemeente Barneveld een woningmarktonderzoek uitgevoerd op basis van het WoonOnderzoek Nederland 2015 (WoON2015). Dit onderzoek is een belangrijke onderlegger geweest voor het opstellen van de woonvisie. Sinds dit onderzoek is de economie sterk gegroeid, wat gezorgd heeft voor een andere dynamiek en grote veranderingen op de woningmarkt. Door deze veranderingen is het onderzoek uit 2016 niet meer up-to-date. RIGO voert op basis van het WoON2018 een onderzoek uit naar de actuele situatie op de Barneveldse woningmarkt.