In 2019 brachten we een bezoek aan Crooswijk, de wijk waarin onze directeur Peter van Os is opgegroeid. We zagen een wijk waar nog veel te doen valt om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. Het eerste stadsvernieuwingsproject werd echter al 45 jaar geleden opgeleverd. Heeft de stadsvernieuwing Crooswijk, na al die tijd die is verstreken, iets opgeleverd? En zo ja, wat dan en voor wie?

Peter geeft de geschiedenis van de stadsvernieuwing in Crooswijk weer aan de hand van de wederwaardigheden van het gezin waar hij deel van uitmaakte. Velen van zijn generatiegenoten zullen de gebeurtenissen die hij beschrijft herkennen. Ze zijn exemplarisch voor Crooswijk, maar ook voor de andere stadvernieuwingswijken rond het centrum van Rotterdam of van andere steden waar zich vergelijkbare ontwikkelingen hebben voorgedaan.

Veel is veranderd in die halve eeuw. Het grootste deel van de woningen van toen is vervangen door woningen die beduidend beter van kwaliteit zijn dan de woningen van weleer. En ook de bevolkingssamenstelling is sterk veranderd. In 1970 woonden er vrijwel uitsluitend mensen in de wijk met een Rotterdamse achtergrond; zij voelden zich – net als Peter – ‘echte’ Crooswijkers. Inmiddels ligt dat anders; de meeste Crooswijkers van nu die in de wijk geboren zijn hebben een niet-Nederlandse achtergrond.

Wat – helaas – niet is veranderd is dat Crooswijk nog steeds een van de armste stadswijken in Nederland is. En langzamerhand zijn de woningen van de eerste stadsvernieuwingsgolf ook weer aan een flinke opknapbeurt toe. Maar er is geen reden om te somberen. Veel jonge mensen die nu in de wijk wonen willen zich inzetten voor de wijk, zetten hun schouders er onder.

Lees hier het essay over een halve eeuw stadsvernieuwing in Crooswijk.