Gepubliceerd op:

De huur is de primaire inkomstenbron voor de corporatie én instrument van betaalbaarheid. Hoe de balans daartussen te vinden vraagt om een stevige discussie. De RvC mag/moet daar een aantal fundamentele vragen over stellen.

Wat is het ijkpunt om de huurprijs te bepalen? Hoe vinden we dat de verantwoordelijkheid voor betaalbaarheid is verdeeld tussen corporatie, rijksoverheid en de huurder zelf? Wanneer vinden wij onze huren betaalbaar, (te) duur of (te) goedkoop? Waarom en hoe werken we wel of niet voor middeninkomens? Wat gaat de hervorming van de huurtoeslag betekenen voor het huurbeleid? Hoe sturen we op betaalbaarheid in de financiële strijd met de andere opgaven? En de gewetensvraag: hoe zorgt de corporatie als ‘monopolist’ dat de prijzen niet als vanzelf alleen maar omhoog gaan?

Aan de hand van dit soort vragen en ‘doorvragen’ moet de handreiking commissarissen helpen dat gesprek scherp te voeren.